ONREGELMATIGE  UITGAVE  VAN  DE  ONAFHANKELIJKE  MAATSCHAP  TER  BEVORDERING VAN HET  "NUILEN"  ALS  NIMWEEGSE  HEBBELIJKHEID

MARKTHAL VALKHOF

Schatgravers, waanden we ons. De Batavierenweg was een goudmijn. In de bergen zand hadden Romeinen hun erfenis verstopt. Kruikjes, speldjes, munten, scherven. En soms een snotneusje. Bingo. Museum Kam gaf er een duppie voor. Genoeg voor wat snol.

Geheel in de traditie van Smetius hadden we een eigen verzameling. Trots uitgestald in een vitrine, maar geen mens keek er naar om. Ouwe troep. De antieke prullaria met een hoog Wibra-gehalte verdwenen in een doos. En de kast werd gevuld met snollerij. Een doorslaand succes.

Deze harde levensles laat zich moeiteloos vertalen naar die kwakkelende uitstalkast  die zich volstrekt ten onrechte Valkhof noemt. Berg die Romeinse nalatenschap als de wiedeweerga op in Museum Kam en maakt van die glazen doos op het Kelfkensbos één grote markthal. Met visboer Graat voorop. Is ook dat opgelost.

Janus van Traa


VESTE HIELD STAND

Als er weleer gevaar dreigde, werd het Nijmeegse vaandel op de Blauwe Steen gezet. Weer trekken wij ten strijde. Het volk greep naar de knots om have en goed te verdedigen. Vandaag de dag zetten we Bruls op Plein 1944. En ziet. Zelfs de meest leeghoofdige oproerkraaier vlucht ijlings richting Den Bosch.

De vesting Nijmegen hield stand. Na het gebeier van de Stevenstoren ging de handel op slot. Dienders  betrokken  strategische plekken waar ooit  jammerlijk gesloopte stadspoorten stonden. Een routineklus. Van de Zomerfeesten weten ze precies hoe je de stad af moet grendelen.

Hulde. Dit  'Nijmeegse model' gaat via het veiligheidsberaad het land door. Als zelfs de harde kern van Enniesee zich achter ons  vaandel schaart, kunnen de marskramers hun blinden in de opruiming gooien. Open de luiken: De Waalstad kent een stip aan de horizon. Volgens de krant komt er hoog water aan.

Janus van Traa


BLIJF VAN EILAND AF  

De Staat schiep een eiland en schonk het Nijmegen. Gelukzalig de stad die zich landheer van zo'n droomplek mag noemen. Een enclave ingebed door water dat Rijn was. Grondgebied dat zich ontworsteld heeft aan het verdronken land van Knodsenburg. Dank. 

Veur-Lent ontsnapte aan de waan van de dag. Aan de beide overkanten rukten betonmolens op, maar het eiland hield tot op heden stand. Als buffer. Gelijk Hunner- en Kronenburgerpark eertijds onbetaalbare ruimte schiepen in een snel uitdijende vestingstad. Nog steeds dank. 

Helaas dreigt verkrachting. Wethouder Vergunst en handlangers willen zich vergrijpen aan wat een idyllisch en recreatief rivierpark kan en moet worden. Te wapen! Plemp die Lentse Warande maar vol met extra beton om het kasboek sluitend te maken, maar blijf van dat eiland af. Bij voorbaat dank.  

Janus van Traa


STATION VERKASSEN

                                                              Station eind negentiende eeuw

Dat heb ik nou steeds. Bij de Hezelpoort wil ik er uitspringen. Maar de trein  dendert voort. Wat moet ik in Bottendaal? Ik wil naar de stad zoals die vanuit Lent uit de rivier oprijst en lonkt. Naar de plek waar het leeft.

Door een dwaling is het station ooit te ver van de Stevenstoren gevallen. Zulks geschiedde in de dagen dat een spoorhalte nog een wereld op zich was. Een theater verpakt in de krullen van een fin de siècle. Ja, toen. Nu is het niet veel meer dan een mager buurtcentrum.

Het 'station van de toekomst begint in Nijmegen' stond onlangs in de krant, die vervolgens meldde dat zelfs het loket verdwijnt. Nu verderop ook die deerniswekkende afwerkzone opkrast is het tijd de perrons te verkassen. Als kroon op het nieuwe Waalfront. Je tippelt als vanzelf via een groene lijn de stad in.

Janus van Traa

KROEG ALS HEKKENSLUITER

We gaan stadten”, zei oma als ze tussen Waal en singels ging winkelen. Stadten..... Zelf ben ik van het  terrassen. Met een wijntje proosten op de stad die zoveel meer is dan een veredelde webshop met een groene lijn (ik struikel nog steeds over die slecht weggepoetste).

Helaas. Op ieder hoekje stad voel je de smart van corona. Nijmegen bruist bij de gratie van horeca. Die grabbelton vol versnapering en verpozing. De pandemie maakt zichtbaar hoezeer kroegen, eethuizen en terrassen een stad maken.  

In de horeca-vrije Broerstraat staat een rij op anderhalve meter te dringen. De numerus fixus van de grutter. De deur moet bij 6 kopers op slot. Het record heeft Primark met 401, tweede is TKMax (201) en derde Decathlon (186). Hekkensluiter is mijn stamkroeg (0). Wat is stadten zonder wijnen?

Janus van Traa

EUSEBIUS WEL, STEVENS NIET

Te wapen. Andermaal gaan onze miljoenen naar Arnhem. Voor de Eusebius, terwijl ook de Stevenkerk krepeert. Dat flikken ze bij de provincie nou keer op keer. Zelfs Vitesse werd eertijds met ons geld overeind gehouden.

Het gaat om geld dat ooit aan de Waal verdiend werd. Hier stond de dynamo waarop ook Arnhem draaide. De centrale. De PGEM, die als NUON hoofdsponsor van de geel-zwarten werd en de provincie miljaren opleverde.

Daar strooien ze mee en omdat Sinterklaas tegenover de Eusebius huist schoven de Staten de kerk een kapitaaltje toe. En dan zeggen dat het zo'n beetje de rijkst gedecoreerde kerk van het koninkrijk betreft. Kennenlijk nooit in de kapel van Nicolaas op het Valkhof geweest.

Janus van Traa


HEB JE HET GEHOORD ?Over vijftig jaar wordt het openbaar. Dick Lammerts van Bueren is najaar 2020 overleden. Een heer op leeftijd die zijn tijd gehad heeft. En vergeten is. Zelfs internet liet geen spoor na. Toch was hij het Nijmeegs Dagblad in persoon. Decennia achtereen. Mild, innemend, gedegen. 

Heb je het gehoord van Dick, luidde de vraag die gelijk antwoord is. Nee dus. Toch schrikken. Geen letter in de krant zonder geheugen. We moeten het hebben van de borreltafel, maar die is ontruimd. Op de grond liggen de scherven. 

Juist nu is behoefte aan dat rubriekje 'Burgerlijke Stand' dat weleer het meest gelezen stukje dagblad was. Samenbindend. Maar het mag niet van de regelgevers. Pas na een halve eeuw. Zolang zwijgt  Nijmegen. Dat zit me niet lekker. Dick was zoveel meer waard. 

Janus van Traa  


MIJN GROOTSTE 

 
 Nijmegen kent slechts weinig fameuze zonen. Of dochters. Jammer, want juist in barre dagen zoekt de stad troost in vaandeldragers. Geen kwelers als ene Van Halen of Sieneke, maar grootheden. Mensen als Brugman. Ook geen toevallige passanten als Nina Simone of Lubbers. 

Ik ben geboren in het Canisius, werd gedoopt in de Canisiuskerk, speelde bij de Canisiaantjes en zat 'op het Canisius'. Maar Petrus Canisius lijkt vergeten. Heiligen worden geschuwd. En daarmee de man die in 1521 in de Broerstraat ter wereld kwam, hier aan de Latijnse School studeerde om daarna de wereld te bezielen. 

 Hij schiep de roomse catechismus. De 'kattenbak', zeiden we oneerbiedig, maar ondertussen. Eerste vraag: Waarom zijn wij op aarde? Het antwoord heeft alles met geluk en niets met corona te maken. Inspirerend. Voor mij is Canisius veruit de grootste Nijmegenaar, maar ik ben Dolly Verhoeven niet. Laat staan de krant.

  
 Janus van Traa


NIJMEEGSE PLUIM

Denkend aan Nijmegen zie ik van verre een pluim wenken. Niet een gedroomd donjon, maar een rokende schoorsteen tekende het profiel van de Waalstad. Symbool van kracht.  Driemaal zo hoog als de Stevenstoren. Een baken van beton dat de hemel bestormt.

Meer dan een eeuw gaf Nijmegen het land energie. Uit dé centrale, onze centrale. Binnenkort resten slechts brokstukken van dat energieke verleden. Ze laten een markant landmark gewoon in de lucht vliegen. Sloop kent ter stede een tragische traditie.

Die pijp kost geen fluit. Geld toe zelfs. We krijgen een monument in de schoot geworpen. Een krachtig uitroepteken dat de energie van Nijmegen tekent. Voorwaar een artistieke uitdaging voor een old city met een young fibe.

Janus van Traa

 

VERBOND MET WAAL 

M'n wiegje stond aan de Waal. Daar waar de macht van water wijkt voor Nijmeegse welvingen. Hier, op deze verheven plek, ben ik thuis zeiden niet de minste keizers. Mijn familie volgde. Wat een geluk. Nijmegen ligt bevoorrecht. 

Met de paplepel kwamen verhalen. Over Karel de Grote, Bruls, Moenen en kaaisjouwers. En van de boze waterwolf. Het epos  van de vloedgolf die het Valkhof ondermijnde. Steunberen kraakten, de Bastei beefde, de kade zag groen maar hield stand dankzij kranig optreden van 'Hentje het waterventje' dat de woeste waterwolf temde. 

Het monument herinnert daaraan. Fel realisme als kroon op de groene lijn die de stad toeristisch bindt. Het beeld demonstreert krachtig het verbond dat de stad met de rivier sloot. Nijmegen dankt veel aan de Waal. En aan Hentje. Zegt het voort.

Janus Van Traa


BEELD EN VERHAAL


'Havanna' heeft zijn standbeeld. De kaaisjouwer. Een verwijzing naar enkele kruiers uit de onderstad die volgens het verhaal gebukt gingen onder het welvaren in de bovenstad. Proletarisch eerherstel. Eindelijk. Jammer dat het pronte beeld niet uitstraalt hoezeer er onder het kapitalisme geleden is.

De stad kent vele martelgangen. Neem de bouwvakker die de stad op wankele houten steigers steen voor steen weder opbouwde. Of stratenmakers, kolenboeren, putjesscheppers en kroegbazen in coronatijd. Dramatische verhalen die stuk voor stuk beeldwaardig zijn. Maar dan moet het onderliggend lijden  á wel even opgeklopt worden. Zie de kaaisjouwer.

Reikhalzend kijk ik dan ook uit naar hetgeen wethouder Vergunst verhaalt tijdens de aanstaande onthulling van die koddige  'waterwolf'  op de Waalkade. Ook een fel realistisch beeld, maar geen mens weet waar het op slaat. Een verhaal op zich.

Janus van Traa


GROENE LIJN


"Dat is die nuilerd”, mompelde het Koningsplein. Ontmaskerd. Kort daarvoor klopte ik aan bij de horeca. Met publieke registratie. Privacy ligt te grabbel. “Zo'n typische Nimwegenaor”, heette het. Toch heeft professor Dolly mij niet geschoren op haar zoektocht naar de 'Nijmeegse identiteit'. Een misser.

Op dat moment passeerde een onverlaat die een groene lijn door de stad trekt. Alsof er niet genoeg gekalkt is. Geen kroegbaas of hij heeft zijn corona-territorium slordig met verf en plakband afgebakend. Wethouder Vergunst bleef niet achter. Zijn groene lijn scheert langs Nijmeegse bezienswaardigheden. Identiteit, heet het. Een speurtocht voor dolenden.

Iets nieuws, en dan is er voor de ware Nimwegenaor altijd wat te nuilen. Bij deze. De 'groene lijn' laat het Kronenburgerpark links liggen. Evenals het Valkhof, waar Vergunst de slag om de donjon won. Of verloor. In plaats daarvan voert de route naar de Piersonstraat, dat godverlaten achterafje waar Nijmeegse identiteit te grabbel werd gegooid. Vraag het Dolly.

Janus van Traa


ZONDIG WAALSTRAND

Waalstrandjes waren zondig. Zelfs Mater Dei ging er uit de kleren. Alsof er geen zesde gebod was. Begeerde onkuisheid. Aangewakkerd door de banvloek van Canisius. De lust van de verboden vrucht. Zou Bruls er ook gelegen hebben? Waarschijnlijk niet.

Soms werden we door het gezag uit dit oord van vermeend verderf verdreven. Aanstoot geven, luidde de titel. Hermandad hoefde de pet maar even boven de dijk uit te steken of we pakten hals-over-kop ons kloffie. Andere tijd. Tegenwoordig blijkt het hier voor Bruls en zijn veldwachters een bruggetje te ver. 

Om het gebied te ontsluiten hebben groene dagdromers achter de Kaaij een muizentrap geknutseld. Nobel, maar dom. Niet de naturist, maar de anarchist wordt hier gefaciliteerd. De banvloek  die Bruls onlangs uitsprak lokt meer dan alleen wilde paarden derwaarts. De blonde boorden van de Waal verloederen. Zonde. 

Janus van Traa


EN TOEN WAS ER LICHT

                                                                                                                                      Feestverlichting 1930

Het geschiedde te Nijmegen. Dat oord waar de burgervader stiekum spiedt of de kroegbaas afstand houdt. Waar de Graafseweg verwordt tot karrenspoor. Waar de gauwdief in een parkje wat kersen jat om het 'sufferdje' mee te vullen.  
   

Het was daar waar het licht op de Grote Markt doofde toen de kortste dag zich aandiende. De duisternis die rond Kerstmis inviel, hield de ganse winter en langer stand. Omdat de armaturen ooit op het dak van de Hema zijn geplaatst, kon geen ambtenaar de lichtknop vinden. 

Maar ziet. Kort voor de langste dag zich aandient, floepten de schijnwerpers plots aan. Waarschijnlijk terwille van alle  undercover gedoe. Hoe dan ook,  Waag en Kerkboog baden na een half jaar weer in licht. Uitgerekend op de dag dat Boekhoorn de Hema  ontviel. Toeval bestaat.

Janus van TraaDE MISSER VAN VROUWENDAAL


De hint kwam van de wijkkrant: Vrouwendaal. Een steile vallei tussen Pays Bas en de Karelflat. Een barst in de stuwwal. Het was Romeins, bongerd, park (1953 !) en vrijersplek. Thans overwegend verwaarloosd. Overwoekerde trappen rijgen hoog en laag aaneen. Verwilderd struweel. 

 
Ik baan me een weg naar boven. Naar de Batavierenweg. Op zoek naar 'kunst in de wijk'. Speurend naar Wiardi Beckman. Jawel, die rode voorman. Een zoon van de stad die in 1869 om de hoek geboren werd en in Dachau stierf. In  Vrouwendaal kreeg hij zijn oorlogsmonument. 

Een uitzonderlijke bank. Een verhaal; een plek van conflict en verzoening. Helaas weggestopt in een hoek, terwijl het kunstwerk Vrouwendaal had kunnen en moeten bekronen. Een gemiste kans. Goed dat er een wijkkrant is. 

Janus van Traa


GRATIS TERRAS

De kassa van de kroeg staat op straat. Het terras is de kurk waarop veel horeca drijft. De binnenstad als datingsite. Onder linkse voogdij vierde territoriumdrift hoogtij. Geen stad met zoveel terras, snoeft het stadhuis. Nijmegen is een gemeenschapshuis met meer zithoekjes dan er klanten zijn.  

Tot in de jaren zeventig telde het trottoir een tiental alcoholhoudende uitdragerijen. Dat is vertienvoudigd nadat De Stoof van het Koningsplein een verdienmodel maakte. Kroegbaas Lenting werd daarna adviseur. Dat hebben we gemerkt. De aangeklede borrel overspoelt het publieke domein.

Die spoeling dreigt door corona nog dunner te worden. Vandaar dat overlevingsdrift uitbaters tot actie drijft. Met succes. De feestzaal mag gratis verder volgeplempt worden. Da's lief. En vul dan en passant dat smerige 'Gat van Hendriks' aan de Doddendaal op.

Janus van Traa


GELAZER IN DE GLAZEN HORECA

Da's lief. Op de stoep stond een koddebeier. Tasje met gemeentepils en wat pelpinda's. Met excuses van Bruls, zei hij. Misverstand. Een overijverige diender had compensatie gezocht voor de opgedroogde stroom aan parkeerbonnen. Meteen gelazer in de glazen van de horeca.

Bruls vloekte tijdens het crisisberaad ten stadhuize. Was-ie net doende zijn blazoen als ministeriabel op te poetsen en dan wordt-ie verdikkeme overtroefd door de geldingsdrang van een pennenlikker derde klasse. Wat te doen?

Het lokale crisisteam adviseerde perspectief te bieden door de schaarse openbare ruimte, die de stad rest, straks kosteloos als terras ter beschikking te stellen. Bruls vergat spontaan de anderhalve meter in viel de deskundigen in de armen. Buiten hieven de verenigde drankdealers het glas. Truc geslaagd.

Janus van Traa

Vierdaagse gered

Hoewel Nijmegen te boek staat als een alfa-domein, moeten we er toch maar eens wat beta tegenaan gooien. Hoe loopt die Vierdaagse bij anderhalve meter? Oftewel: Hoe redden we dat feestelijke gesjouw dat volgens de burgemeester indentiek is aan Nijmegen. Dus van belang.

Sommetje: Om 04.00 start A voor een wandeling van 30 kilometer. Op anderhalve meter naast hem/haar vertrekt ook B. Ze worden op anderhalve meter gevolgd door C en D. En zo gaat dat fluitend door. Vraag: Hoeveel wandelaars kan het parcours aan als de laatste wandelaar voor zonsondergang binnen moet zijn?  

Kijk eens aan: dat is genoeg om de kas van de organisatie met enkele miljoenen te spekken. Daarbij is er langs de route plek voor meer toeschouwers dan NEC op jaarbasis trekt. Zo verdient de wandeljunk het kruis dat hij wenst te dragen en krijgt de stad krijgt het uitzicht  waarnaar gesnakt wordt.

Janus van Tra


VERKEERDE AFSLAG 

We wilden dat Romeinse masker wel eens zien. Die bejubelde namaak-helm die vanuit Lent over de stad zou triomferen. Op dus naar de Waalkade, die voor de gelegenheid zelfs fietsvrij was gemaakt. Feest. Na alle onbegrepen artistieke strapatsen viert het volk de wedergeboorte van het realisme. 

Komt het zien. Lokale trots die compenseert wat NEC laat liggen. Een machtig nieuw stedelijk icoon, maar wat we ook tuurden, de overkant zweeg. Hallo, is daar iemand? Nieuwsgierigen klonterden dusdanig samen dat toezichthouders ons maanden en mondjesmaat naar Lent verwezen. 

Het imposante masker heeft denkelijk een verkeerde afslag genomen en staat verderop aan de Spiegelwaal. Een gemiste kans. Natuurlijk moet deze zelfverzekerde kolos vanaf de Veerstoep, tegenover de Waalkade, imponeren. Je kroont een keizer toch ook niet door hem aan de achterkant te decoreren? Nou dan. 

 Janus van Traa


KOOPT NIJMEEGSE WAAR

We worden weer op onszelf teruggeworpen. 'Koopt Nijmeegse waar, dan helpen we elkaar', was de autarkische strijdkreet in de jaren dertig. Maar dan moet je wel handelswaar hebben. Het kan geen toeval zijn dat er opeens weer 'Splendor' op die markante fabrieksgevel aan de Sint Annastraat gezet is. Ja, toen.

Nog niet zo bar lang geleden verdienden we geld met schoenen (Robinson en Swift), macaroni (Honig), koteletten (Hilckmann), ijsjes (Davino), geisers (ASW), vla (Melkerij Lent), kunstzijde (Nyma) en paaseitjes (Van Dungen) en kranten. Om maar wat te noemen.

We hadden onze eigen gasfabriek, gemeentepils en stroom, maar behalve moeilijke electronica en moeizaam bier rolt er tegenwoordig weinig van de band. De Nijmeegse waar bestaat al jaren overwegend uit educatie, zorg en dienstverlening. Komt nu even goed van pas: de zorgzame stad.

Janus van Traa

RUILEN MET KEIZER KAREL

Anderhalve meter schept ruimte. De rusteloze mallemolen van Keizer Karel stokt. Alle tijd om even stil te staan bij zijn beeltenis. Een robuust ruiterbeeld dat een verborgen leven leidt in het struweel. Het brons heeft iets ruigs, iets onverzettelijks. Een steigerend ros dat nors in toom gehouden wordt.

Weinig ruiterbeelden imponeren meer, maar dan is Karel in Nijmegen aan het verkeerde adres. Hoewel de man vanaf het Valkhof zijn scepter over een wereldrijk zwaaide, wordt hij weggezet als een onzichtbare verkeersregelaar. Met een blok beton als sokkel in plaats van een triomfantelijke zuil.

Door een weeffout staat bij het Valkhof een antiek altaarstuk  te herdenken dat de stad een spoorlijn naar Kleef kreeg, terwijl dat boemeltje eertijds bij het Keizer Karelplein vertrok. Kijk eens aan. Gelijk oversteken, zou ik zeggen. Om recht te doen aan historie, stad en Carolus Magnus.

Janus van Traa

MACHTIG MASKER

De stad krijgt een masker. Niet ter bescherming, maar als fiere  uitstraling van zichzelf. Onverschrokken. Kom maar op. Aan de overkant van de Waal verrijst binnenkort een grootse replica van een Romeins-Bataafse gezichtshelm. Als spiegelbeeld van een stad die zich weet te weren.

Nimmer was een artistieke toevoeging aan het stadsgezicht zo onomstreden. Het beeld fascineert en inspireert. Al was het maar door de aanhang van Bacchus die het gelaat omkranst. Een loflied op het leven.

Het nieuwe Nijmeegse icoon schept perspectief. De holle ogen bieden straks zicht op een machtig stadspanorama. Met de Stevens als bekroning. Een symbool van veerkracht. Steeds weer herrees de toren mooier dan tevoren om een weg naar boven te wijzen. Een belofte door de ogen van een masker.

Janus van Traa


'PIERSON' ALS TOPPUNT

Nog voor de zomer heeft Nijmegen de 'Ommegang van de Groene Lijn'. Een wandeling die moet voorkomen dat toeristen gaan dolen. Daartoe verschijnt op straat een groene streep. Als spoor. Je leert zonder zoeken de stad kennen.

Het idee is door de groene wethouder Vergunst in Nantes gejat om Nijmegen te verkopen. Een route langs markante plekjes.  De gemeente trok er een kleine ton voor uit. 

Niet het Valkhof, maar de Piersonstraat vormt een van de uitgekozen hoogtepunten. De plek waar voorgangers van Vergunst de stad weleer een lelijke 'linkse directe' verkochten. Komt het zien: een achterafje dat altijd iets troosteloos gehouden heeft. Leer mij de stad kennen.

Janus van Traa                                                                 

DUISTER STADSHART

Soms hoef je niets op te blazen om te ontploffen. Neem de verlichting van de Grote Markt. Een van de weinige plekken waar de stad met verleden kan pronken. De compositie van Waag, Lakenhal en Stevens behoort tot de mooiste stadsgezichten die er bestaan. Intieme allure.

Om het zicht op dit bevallige visitekaartje niet te frustreren dient de wederopbouw als lantaarnpaal. Vanaf de dakrand mogen Hema en voorheen Vroom hun smakeloosheid compenseren door de Grote Markt te illumineren. Hier staan de armaturen die de trots van de stad uitbundig in het licht moeten zetten.  

Helaas. Kort voor Kerstmis viel de nacht in. De liefhebber van stedeschoon tastte in het duister maar de bellijn herstelt niet. Hallo algoritme, is daar iemand? Nog immer vormt het stadshart  een onbegrijpelijk zwart gat. Ach arm Nijmegen. Is dit de nawee van een 'capital' die zo graag 'green' wilde wezen ?

Janus van Traa 

 

NIMWEEGSE SCHOOIER

Dit jaar ga ik als bedelaar. Met roetvegen. Het betreft mijn donatie aan het Knotsenburgse carnaval. U kunt me vinden op de Graafseweg. De plek waar SP-hoofdman Van Hooft de coalitie de maat nam. Er passen meer zotten op de elf meter dan GroenLinks kan bevatten, zo blijkt.


Het gaat om getallen. Hoeveel hoogte is er nodig om 'Manhattan aan de Waal' te zijn terwijl er geen plek voor vier rijbanen is? Vraag het de krant. Die propt meer prinsen in een fabriekshal dan er macaroni in een pakje Honig zit en klaar is het journalistieke 'verkleedfeest'. Ondertussen kwijnt Knotsenburg.  


Omdat D66 niets van carnavalscultuur wil weten, hebben GroenLinks en SP een alibi om de hand op de knip te houden. Jammer, het Knotsenburgse erfgoed is meer waard. Vandaar dat ik als schooier ga. Conform de Bruls-doctrine haal ik tijdens carnaval genoeg op om Knotsenburg tot in lengte van jaren veilig te stellen. Alaaf. 

JANUS VAN TRAA

 
ONDERGRONDS VERHAALTJE

 

De Waal zakt weg in de bodem, zo las ik. In Weezenhof zoeken ze ondergronds naar warmte. Nijmegen herbergt veel onzichtbaars. Thermen onder het Waterkwartier, burcht op het Valkhof, colosseum in Oost en uiteraard ondergrondse gangen.

De stad pronkt niet met haar historische weelde. Het is vernietigd of weggemoffeld. Nijmegen is de oudste maar je ziet het niet. Integendeel. Hooguit een flard in de Bastei en een gewelf in de Hezelstraat. Verhalen moeten het doen.

Zoals de lotgevallen van Jacob Goris. Deze burgemeester ligt al eeuwen te vergaan in de noodlijdende Stevenskerk. Er liggen bovendien stapels skeletten van de voltallige stedelijke elite. De 'kerk' wil de grafkelder open gaan stellen. God hebbe zijn ziel in ruil voor een verhaaltje.

Janus van Traa

 


SLOOP GOKBUNKER

 

Van jongs af aan ben ik kaaisjouwer. Geen dag of ik slenter even langs de Waal.  Inspirerend hoe gedachten hier vlieden. Alsof de rivier wit wast. Hier sluimert de gouden engel van de stad maar wie kust haar wakker? Er wordt me teveel gegokt. Zelfs een terrasstoel gaat hier over de kop. Duistere spelletjes.

Neem die gesloten inrichting voor gokverslaafden. Ooit binnengehaald als reddende suikeroom. Ammehoela. Eerst wordt het Groene Balkon vergokt en vervolgens het aanzien van de kade. Dat moffel je niet even weg achter wat bomen.  

Met eenarmige bandieten zette de Staat hier een witwassende toon. Hoogste tijd om die gokbunker aan te pakken. Als de gemeente hier een kroeg wil sluiten moeten ze eerst dat casino slopen. GroenLinks heeft een missie: Maak dat Balkon eindelijk eens groen. Met vrij zicht op de kaai.

J. VAN TRAA

 

PLUKJES  HANDEL

 

 

 

                                                         Maandagmarkt 06-01-2020

Nijmegen was een marktstad. Straathandel voor boeren en buitenlui. Novio Magus zou Nieuwe Markt betekenen. Maar zelfs daar doven de rode lichtjes. De markthandel kwakkelt al langer. Alleen straatnamen herinneren aan kannen, eieren, varkens en koren.

De ooit zo karakteristieke 'lusemert' rond de Stevenskerk heeft in stilte de laatste vlo begraven. De lapjes in de Burchtstraat maakten plaats voor stapeltjes djeballa. De standwerker zwijgt. Geen nog een, nog een en nog een. De markt is dood. De handel komt domweg niet opdagen.

Nog niet zolang geleden bepaalden marktkramers intimiderend de inrichting van de binnenstad. Laat de ME maar komen. Nu er niet meer dan wat plukjes kwijnende handel resteren biedt dat armslag om de Burchtstraat meerwaarde te geven. Al was het maar voor klimaatkramers die er maandagmiddag pardoes op straat gingen liggen. Als nieuwe standwerkers.

Janus van Traa

 

SMOEL VAN DE STAD

 

M'n wiegje stond aan de Waal. Daar waar de macht van het water buigt voor zanderige glooiingen. Hier, op deze verheven plek, ben ik thuis zeiden niet de minste keizers. Mijn familie volgde. Wat een geluk. Nijmegen ligt bevoorrecht.

Met de paplepel kwamen vertellingen. Over Mariken, Kolping, kaaisjouwers en de boze wolf. Bonpapa verhaalde over de vloedgolf die het Valkhof ondermijnde. Steunberen kraakten, de Bastei beefde, de kade kreunde maar hield stand dankzij kranig verweer van 'Hentje, het waterventje'. De waterwolf droop af.

Als herinnering daaraan krijgen we nu een metershoge wolf voor de deur. Ernaast komt Hentje en even verderop een kreunende kaaisjouwer. Het nieuwe realisme. Vanuit een groteske Romeinse helm in Lent kunnen we komend jaar zien dat Nijmegen smoel krijgt. Geluk in 2020.

Janus van Traa

 


STREEP DOOR VROOM 

 

 
Hofnar speelde er met sigaren. Een voet werd in handen van een schoenlapper gelegd. Het bier schuimde. Sigaretten in veelvoud. En je moest de Gelderlander lezen. Opa vertelt. Het saaie Plein 1944, de vermeende kroon op de wederopbouw, werd weleer opgevrolijkt door neon. Nijmegen 'keek lichtjes'. 

Edoch. In de dagen dat 'ultra links' de hoop koesterde dat de revolutie te Nijmegen zou losbarsten, draaide activisten de knop letterlijk om. Stop de verspilling. De stad werd er niet vrolijker op. Maar ziet. Verlichting en wederopbouw beleven een hergeboorte. 

Er schuilt soms warmte in zakelijk beton. Alleen is die in de zuidwand van de Grote Markt ver te zoeken. Vandaar dat nieuwe grutters pardoes storende strepen hebben gezet door de gevel van Vroom. Wederopbouw als blijvende kerstboom. Vrolijk. 

Janus van Traa

 

 


PITA OP DE KADE

 

Het is stil rond de Waalkade. Alsof waalhalla alsnog bereikt is. Op de bussen na dan. Die hebben last van kuilen die ze zelf graven. Iets waar de voetganger in de Burchtstraat over struikelt. Zoals de wandelaar langs de Waal over lege terrassen  valt.

Los van wat zomerse dagen valt hier geen droog pitabroodje te verdienen. En toch rukt de mediterrane keuken er op als kapperszaken in de binnenstad. Als het gras op de kade even snel groen zou worden hebben we een probleem minder. Tenzij  de overtollige zoden van De Buut soelaas bieden.

Kapitaal wordt in Havanna wel vaker verkwanseld, met de kade als boegbeeld. Zeven keer op de schop in 25 jaar. Waarschijnlijk is dat de reddingsboei voor de horeca. De afgelopen jaren is voor tonnen aan schadevergoeding uitgekeerd. En een nieuwe golf is nakend. Daar lusten zelfs de ratten in het Kronenburgerpark geen pitabrood van.

Janus van Traa

 

 

EEN STEDELIJK LINT

 

De verrommeling van de stad begon tijdens de Romeinse overrompeling. Sporen van pfas op grafgiften zijn overduidelijk. Trajanus en zijn strijders streken ten onrechte hoog op deze stuwwal neer. De bezetting van Kops Plateau en Hunnerberg stond haaks op de bescherming van natura-gebieden.

Niet de heuvels, maar het lage land was in de schepping voorbestemd bewoond te worden. Tussen het volkse Noviomagus in het Waterkwartier en Castra Herculis in Arnhem Zuid. Met Elst als knooppunt. Het liep anders en nu de ruimte knelt zijn de Betuwse peren gebakken.

In de jaren zestig kwamen planologische profeten met de 'lintstad' Arnhem-Nijmegen. Intensieve bebouwing langs de spoor- en snelweg die beide steden verbindt. Een stedelijk lint, niet breder dan een kilometer. En van de groene Betuwe blijf je verder af. Eureka, hoor je Trajanus bassen. Het kan nog.

JANUS VAN TRAA

 


STEUN DE VERDRUKTEN

 

Knotsenburgers vormen ter stede een deerlijk miskende minderheid. Het betreft paljassen die behept zijn met een dwangmatige behoefte om naar de Stevenstoren te kruipen als die elf slaat. Verre nazaten van de historische knotsdragers die pal stonden voor rood, zwart en geel.

Eens per jaar komt die aandrang tot ontlading op de Grote Markt. Nadat Bruls de sleutel van de stad verkwanselt, gaan ze op de Grote Markt onder zeil. In beslotenheid draaien ze daar net zolang rondjes om een bierpomp tot ze in de verdrukking komen. Een vorm van zelfkastijding die alom deernis oproept.

Geroerd was ik dan ook bij het vernemen van de tijding dat er op het stadhuis een verzoek ligt om deze verdrukten te subsidiëren. Een restant van de old city dat zich beroept op de new fibe van Nijmegen. Toon erbarmen: Geef ze een roze enveloppe.

JANUS VAN TRAA 

 

SCHUIVEN MET KIOSK

 

 

Omdat het gras bij de buurman groener is dan op het Valkhof was ik enige tijd ginds. Daar waar pleinen vanouds bruisen. Huiskamers die noden tot ontmoeting. 'Place to meet' noemen  ze dat ten stadhuize in slecht Nimweegs. Ze hebben het dan niet over een knusse Graafseweg, maar over de Grote Markt.

Nu daar geen bussen meer denderen kan het oude stadshart op de schop. Groen, fontein, beeldengroep, muziektent en een kiosk met Franse uitstraling. En Parijse terrassen in plaats van dat erbarmelijke tentenkamp dat ervan gemaakt is omdat de welstandscommissie dutte.

En ruil die zichtbelemmerende viskraam om voor een kiosk die de vroedschap nu bij het oud ijzer wil zetten. Met wat 'middeleeuws vernuft' kan de Grote Markt eindelijk weer de huiskamer worden die het ooit was: een stedelijk forum. Een plek waar het leven bruisender is dan ginds.

Janus van Traa

 


BEVRIJDING MET VLAGGETJE

 


Soms lijkt het alsof Nijmegen doolt. Zoals met de herdenking. Driekwart eeuw geleden werd het nazi-juk afgeschud. Opeens stonden er Amerikanen voor de deur aan de Groesbeekseweg. 17 september 1944. Er werd gehuild van geluk. Vrij! Eindelijk vrij.

Het was feest in de schuilkelders. In 'oost'  kon de vlag uit. De stad moest weliswaar nog door de hel van een frontstad, maar was verlost van de tirannie. Pas later drong door hoe hoog de prijs was. Vooral het boek 'Een brug te ver' opende ogen. En anders de film wel.

Market Garden was meer dan de Slag om Arnhem, ook Nijmegen spreekt een heroïek Amerikaans woordje mee. De Oversteek. Een oorlogsdrama dat steeds verder wordt uitvergroot en het vrijheidsgevoel van 75 jaar geleden overschaduwt. Nobel, maar vandaag sta ik met een vlaggetje op de Groesbeekseweg.

Janus van Traa

 


DEMOCRATIE HEEFT PRIJS 

 

Nijmegen heeft het geflikt. Hulde. Een ongelikt stukje stad is verkocht als plek voor het Democratiefestival. Het Waalstrandje; voorheen 'Habana'. Een moeilijk toegankelijke uiterwaard op het stadseiland Veur-Lent. Uitlaatplaats voor vrijgevochten zonaanbidders en verwilderd  rundvee. 

Wat acties als 'Summercapital Nijmegen' niet voor elkaar kregen lukte koopman Bruls. Veur-Lent in de schijnwerper. Lees de ministeriële aankondiging: "Deze locatie is gekozen vanwege de fraaie natuur, oude dijkhuizen, bruine cafés, Schotse hooglanders, midden in een stedelijke omgeving." Met strand als toetje. 

Bij de geboorte van het stadseiland bestemde de raad een heel ander terrein voor grootse evenementen, maar democratie is soms wispelturig. Nu pogen ze voor tonnen en zichzelf het Waalstrandje enigszins te civiliseren. En pikken veel meer grond in dan volgens plan mag. Ach, de democratie heeft haar prijs

Janus van Traa

 


LEVE DE MAELWAELTJES

 

Opeens ziet de Burchtstraat rood-zwart. Een baldakijn van banieren. Gezellig. De feuten die als Waalwater tegen de stad klotsen moeten zich thuis voelen. Welkom in de 'old city' met een 'young vibe'. Verordonneerd thuisgevoel door Bruls c.s.

De stoffering geldt het geslacht Maelwael dat hier ontsproot. Nijmegen is zoveel meer dan zaligen als Canisius, Hamer en Titus. Goddank. Onze profane Maelwaeltjes bestormden als gebroeders van Lymborch (voorheen Limburg) de artistieke hemel lang voordat Mona Lisa werd. 

Nijmegen mag zich dit weekeinde trots op de borst slaan. De kunstzinnige broers zijn terug in hun eigen Maelwael-huis aan de Burchtstraat. Welkom. Even wat anders dan Market Garden of Trajanus. Die Maelwaelen hebben genoeg 'old vibe' om wereldberoemd te zijn. Jammer dat de 'young city' dat niet ziet.

Janus van Traa   

 

 


NESTVERVUILING

 

Jan was vrijdag de eerste. Allang geen Marktzicht meer. Gooit u daar maar neer. Bij die klassieke lantaarnpaal. 'College van B&W' werd-ie vroeger genoemd. Nu staat de troep voor paal. Hartje stad. Welkom in Nijmegen, voorheen green capital.

Dus bel je de burgemeester om daarna af te dalen in de krochten van de ambtenarij. Wethouder, stadsdeelmanager, toezichthouder, herstellijn, opruimdienst, stratenveger om bij Suez te eindigen. Suez? Ja, private partij. Deregulering, weet-je-nog. 

Je auto kan niet even fout staan of je hebt een bon. Bruls waakt over onze grond. Publiek domein. Maar waar plak je de bon bij een doos die dagenlang verrommelt. Tja. Of is dit een groene actie om ons bewust te maken van de plaag die verpakking heet? 

Janus van Traa

 


MEDITERR ANE KADE

Nee, ik ga er niet liggen. Ligt niet in mijn aard. Geef mij maar een terrasstoel. Glaasje erbij terwijl de kinderen in het zand ravotten. Ze hadden schepjes meegenomen. Kuilen graven, forten bouwen. Uitstapje om de hoek. Op de nieuwe kade (versie VII-c).

Altijd jaloers geweest op het thuisland van migranten. Zoals hele gezinnen daar kleur aan parken geven. De picknick-experience die hier teloor ging. Maar wacht eens. Plots is duidelijk wat de gemeente hier voor ogen stond. De kade krijgt meer kleur dan groen.

De helft van de horeca is intussen mediterraan. Shisha, falafel en ayran. Het ware vakantiegevoel. Laat de palmen maar komen. En die paséo, de pantoffelparade van huwbaren. Loom slenteren over de boulevard. Alleen jammer van die bussen.

Janus van Traa

 


TOLLENAARS IN STEVENSKERK

 

Goed, God woont er niet meer, maar het blijft wel een godshuis. Een beeldbepalende schepping in het hart van de stad. Een Nijmeegs icoon bij uitstek. Wij mogen godsvruchtige voorouders op blote knieën danken dat zij eeuwen geleden hun geloof jubelend vertaalden in steen.

Ook van binnen spelen hemelse gewelven een lofzang op den Here maar, op een fraai orgel na, heb je het wel gehad. De Stevenskerk heeft weinig te bieden of het moet ene Roxanne Hazes tijdens de Vierdaagsefeesten zijn. Maar daar moet je dan ook voor dokken.

Door religieuze heibel verdween de kunst uit de kerk die rooms was, maar ondanks het achtste gebod door andersdenkenden gekraakt werd. Verre nazaten gaan voor  het betreden van die lege huls nu een miezerige 'jodenfooi' vragen. Zij moeten er Johannus 2:15-16 maar eens op naslaan.

Janus van Traa

-----------------------------------------------------

ZWABBERDAM AAN DE WAAL

 

Een fiere keizerstad behoeft geen toelichting. 'Nijmegen'. Punt uit. 'Nijmegen' spreekt voor zich en lokt meer dan een kreet kan bevatten. Iedere toevoeging is als de Waal die water zou behoeven. Loopt heen.

Maar nee, alsof de stad geen tekorten kent, mochten trendy bellenblazers een zoveelste toverspreuk uit de duim zuigen: 'Old city, young vibe'. Hemeltje lief. Wat zijn we nu weer?

De indentiteitscrisis ten stadhuize is krampachtiger dan Traianus kon bevatten toen hij deze stek tot stad verhief. De afgelopen decennia kreeg Nijmegen een litanie aan bronstige profielen voor de kiezen. Zwabberdam zat er niet tussen. 

Janus van Traa

 


DOBBER VAN DE KAAJSJOUWER  

 

Veel gemeentelijke kunst is bekakt. Bezie slechts hetgeen op het Stationsplein achterbleef. Onbegrepen capriolen in brons. Bejubeld door de kunstcommissie die ooit de blokken van Struijcken als hoogstandje verkocht. Om te zwijgen over die verdwenen waterkunst aan de Waalmuur.

Intussen schiepen die artistieke padvinders wel een leemte waarin het tegenbeeld gedijt. Neem die Kaaisjouwer. Er lijkt een standbeeld te komen voor enkele vooroorlogse lossers uit de onderstad die gebukt gingen onder het welvaren van de bovenstad. Proletarisch eerherstel, zeggen ze. 

Daar zou mee te leven zijn als het beeld die kapitalistische uitbuiting even schrijnend als subtiel zou vertolken, maar de slaaf oogt als een vlijtige Frans die op het punt staat in 'Al mot ik kruupe' uit te barsten. Treurig. Dat wordt een aardige dobber voor die kakkers met hun waterwolf. 

Janus van Traa

 


GEEN GRIBUS

 

Een beetje stad heeft recht op een achterbuurtje. Anders moet je geen stad worden. Bij verstedelijking groeit er altijd onkruid over de rand. Niets mis mee. Zelfs op de kamer van de burgemeester staat een afvalbak.

Urbanisatie baarde de Vlaamsegas. Weleer een achterafplekje van stadsboeren, daarna van Dien en Broodje Horeca, en nu van de wiet. Met uitwassen. Nijmegen weet waar het zit. Lekker houden daar, voordat kruid elders opschiet.

Maar nee. De stoffeerders van de stad willen het aanpakken en zien kansen voor 'young urban professionals' en voor 'leisure', zo lees ik. Of zijn dat andere woorden voor wat er nu al is? Dan is er hoop dat Plein 1944 geen 'gribus' wordt.

JANUS VAN TRAA

 

GROENE LIJN

 

Niet dat we aan de stamtafel om stof verlegen zitten, maar het is altijd aardig wanneer iets aangereikt wordt om over te nuilen. Ene wethouder Esselbrugge gaf ditmaal de voorzet die NEC zo node gemist heeft. Een groene lijn. Een lokale ontdekkingstocht. Eindelijk. 

Nooit zal ik de speurtochten vergeten die onze hopman destijds in het Mariënbosch uitzette. We snelden van pijl naar pijl zonder oog te hebben voor de schoonheid van de rhododendron. Maar we kregen wel het insigne padvinder opgespeld. 

Onlangs schijnt Esselbrugge, speurend naar schoonheid, in de stad verdwaald te zijn. Toen ze dat in het college te berde bracht wist de groene Vergunst raad. In Nantes klampte hij zich ooit vast aan een groene lijn: Hij kwam uit waar hij begon. Eureka, kirde Esselbrugge.

JANUS VAN TRAA 

 


VERKEERDE GLIMP

 

Is me dat schrikken. Plots zijn invalswegen gedrapeerd met borden waarop in een flits de SS van zich laat horen. De bloedhonden van het Derde Rijk. Precies 79 jaar geleden pikten ze Nijmegen in.

Even denk je aan reclame voor het nieuwe Vrijheidsmuseum, maar nadere beschouwing leert dat het om 'intonijmegen.com' gaat. Een website die wil laten weten wat er in de stad meer te doen is dan de krant aan gele hesjes meldt.

Als beeldmerk heeft een graficus net zolang met de letter 'N' mogen jongleren tot er een soort rune-teken ontstond. Een glimp van de verafschuwde bliksemflitsen. Werk aan de winkel voor het Vrijheidsmuseum.

Janus van Traa

 


WEG MET DAT BORD

 

Toezichthouders kunnen bars wezen. Mijn kapper weet er alles van. De barbier had een reclamebord voor zijn salon geplaatst: 'Blonderen gratis'. Maar daar dacht het gezag anders over. Wegwezen met die ontsierende sta-in-de-weg.

'Ordnung muss sein', is de achterliggende gemeentelijke filosofie. Geef de kroeg een stoel en ze pakken het ganse trottoir. Geef de marskramer een standplaats en het verwordt tot een uitdragerij. Om te zwijgen over het lot van studentikoze voortuintjes rond de singels.

De burger mag verwachten dat de overheid in deze een toonbeeld is, maar dan ben je een vreemde aan de Waal. Sinds begin maart mogen politici van de gemeente de Grote Markt ontsieren en kijken we tegen dat geblondeerde donsdek van Wilders aan. Wegwezen ermee.

Janus van Traa

 


NACHTWACHT ONTWAAK

 

Gelukkig, ik sta erop. Linksonder. Als piccolootje bij de Stefaantjes. Nog pril en onbevangen. Opkijkend naar vaag herkenbare lieden van de lokale nachtwacht. Nog niet bewust van de boze wolf die aan de Waalkade dreigt. 

Het cultuurbeleid van post-Havanna krijgt vorm. Bombastisch en realistisch. Een kolossale waterwolf met als trotse tegenhanger zes meter Romeinse maskarade terwijl een volkse kaaisjouwer om de hoek dringt. Kunst wrikt. 

Recenceert er nog iemand? Wie waakt er over openbare ruimte?  Neem de wijze waarop het blauw van een artistiek klimrek op Kelfkensbos in naam van 'green capital' militaire camouflage kreeg. Tijd dat die nachtwacht ontwaakt. 

Janus van Traa

 


GEZICHT ROND

 

Daar zijn we weer. Nijmegen spreekt een woordje mee. Met de bode voorop. In de file voor de brug; eniesee terug naar af; teveel wandelaars en een linkse smet door een dom pief-paf-poef. De lokale tam-tam kwam papier tekort om dat laatste kleinsteeds te duiden.  

Ze lieten Bruls met grote letters nog even een open deur intrappen en daarmee was de zaak rond. We moeten alert zijn. Goed om ons heen kijken. Reden waarom ik aanklopte bij De Bastei, die museale toren met zicht op meer dan alleen een Waalbrug die voor flessenhals speelt.

Sinds kort herbergt die Bastei een uniek Nijmeegsch rondgezicht uit 1806. Briljant omlijst door de ongebreidelde creativiteit van Kees Moerbeek. Hulde. Hier wordt zichtbaar hoe fraai Nijmegen versteende temidden van alle groen. Het duidt waarom De Bastei spil is in de actie 'Steenbreek'. Daar zijn we weer.

Janus van Traa

 


BRUINE KADE

 

In een ondoorzichtige poging het zicht op ontluikend groen in het Valkhofpark te frustreren, kwakten publieke onverlaten schermen neer waar tot voor kort een schuur van Green Capital het Kelfkensbos ontsierde. Aan de Waal is er altijd wat.

De reclameborden propageren een grassige variant als zoveelste probeersel om de Waalkade voor miljoenen tot leven te wekken. Alsof  een tochtvlakte in de lokale noordhoek ooit zonneweide wordt. Groen is geen toverwoord.

Ik was voor de warme, bruine variant. Beschutting, arcaden, bistro's en kroegjes waar nu een gokschuur domineert. Maar ik ben monddood. Het volk heeft gesproken, zegt de groene wethouder. Niet nuilen. Gelukkig ligt er een Escape Boot.

Janus van Traa

 

BLAUWE STEEN VERDWEEN

 

Burgemeester: “Dan is thans de traditie aan de orde om met carnaval gratis bier te tappen op de Blauwe Steen.” Wethouder Vergunst proestte. Carnaval en Nijmegen is als groen over rechts. Klikt niet. De man stamt uit Sjpassemig, diep in het olijke zuiden. Daar weten ze beter.

Daar komt bij dat hij tegen steen is, blauw of niet. Het mag dan een oer-Nimweegs kleinood zijn, het geval blokkeert wel de waterafvoer. Niet voor niets heeft hij De Bastei ingezet als actiecentrum in de operatie 'Steenbreek'. Weg met die steen.

Geen steen, geen bier”, vatte Bruls het beraad kundig samen. “Het scheelt de gemeente duiten en ik hoef niet op te draven”. Nog dezelfde dag verdween de Blauwe Steen na eeuwen uit het stadshart.  “Alaaf”, scandeerde de wethouder en hief een leeg glas.

Janus van Traa

 

DNA VAN NIJMEGEN 

 


De stad heeft enige faam op te houden waar het protest betreft. Geen oord waarop eertijds per vierkante meter meer verzet rees. Griekse kolonels, Iberische potentaten en Amerikaanse imperialisten hebben het geweten. Met PSP en politicologie voorop sprak Nijmegen een woordje mee. 

Die opstandige houding is wel eens geduid als offensief tegen paapse beeldvorming, maar er is meer. Jarenlang mocht er geen kwaad woord over bevriende Yankees vallen. Terwijl de stad door Amerikaanse bommen blijvend verminkt was. Zo kropte woede op. Nijmeegs dna, zeggen ze. 

Deze week klopte de krant enige groene betogers op. Eindelijk weer gebalde vuisten in de straat. Wethouder Vergunst was verguld. Dezelfde gezagsdrager repte een dag later over 'moord'  toen de datum 22 februari 1944 viel. Dat gaat te ver. Tijd voor mij om hartgrondig te protesteren. Ook zonder dna.

Janus van Traa

 

VERSTOPPERTJE VAN KAM

 

Museum Kam

Bij vlagen welt aan de Waal de behoefte op om enkele oude stenen op elkaar te zetten. Bij voorkeur Romeins. Opdat wij kunnen aantonen waarlijk de oudste te zijn. Zo herleven her en der sporen van een groots provinciaal verleden. Kom er maar eens om.

Helaas gaan teveel lieden er achteloos aan voorbij. Zij hebben geen oog voor dat amfitheater in de schildersbuurt, noch voor de castra op de Hunnerberg. En wat te denken van 's lands oudste stenen woning in de Walstraat. De roem van de stad speelt verstoppertje met zichzelf.

In een nieuwe ronde wordt nu gepoogd met een Romeins badhuis alles goed te maken. Dat wordt ook niks. Gelijk die tempel op het nabije Maasplein onbekend en zieltogend is. En dat terwijl Noviomagus met Kam een gebouw in handen heeft dat geschapen is om trots verleden uit dragen, maar zwijgt.

Janus van Traa

 

EEN WIJZE STEEN

 

Sinds NEC zwalkt is het 'Nimweegse hert' onder de Blauwe Steen te vinden. Hier resideert van oudsher de geest van de stad. Bij gevaar plantte de burgerij er de rood-zwarte standaard. Kom maar op.

Op de Steen werd recht gesproken, maar ook hoop geboden. Als Boekhoorn er driemaal omheen loopt is NEC gered. De Blauwe Schuit weet er meer van. Dankzij die club tapt de gemeente er met carnaval gratis gemeentepils.

Dat verklaart waarom de Steen verzakte. Een alcoholisch sinkhole. Meteen werd datgene gedaan wat ze in het stadhuis al tijden beloven. Geen busverkeer door de stad. Het liep op rolletjes. De oude steen bewees wat wijsheid is.

Janus van Traa

 

GEEN PLEE
Groen ligt niet voor het grijpen. Je moet moeite doen. Neem de Graafseweg. Een hinkstapsprong met stoplichten. De rode golf. Alle tijd om eens rustig de boodschap van Bruls te lezen. 

Volgens de man kun je bij rood het beste bij elkaar blijven. Oftewel op een hoopje voor de stadspoorten. Bij Trajanus, Sint Anna, Keizer Karel en Quack bidt Nijmegen de oefening van geduld om het klimaat redden.

Transitie begint aan de Waal. Of me maar willen wennen aan kroegen zonder stroom en plee. Rolmodel op het stadseiland.  Aan de overkant maken ze van de kade een gazon. Het wachten is op de wolf die voor rood licht staat.

Janus van Traa

 

MINDER NUILEN

 


De boodschap voor 2019 is helder. Minder nuilen. Nijmegen, die oude stad is gebouwd op de trots van een rijk verleden. Nou dan. Jubel mee in het loflied van een burgemeester. Vooruit dan maar:

Het kruit bekroont hier golvend groen

met wallen die het steedse stutten, 

gelijk de Waal guirlande vormt 

voor erfgoed, rijzend als spektakel,

van fier verleden dat zich spiegelt 

in contouren van het Lentse zicht

en pronkt met Stevens als pinakel,

voorwaar een oord om van te houden.

Jubel mee in 2019 (maar hoepel op met die dwaze 'groene' blokhut in het bos van Kelfken).

 Janus van Traa

 


 

UIT DE BRAND

 


Het stadsgezicht kreeg op de valreep van het oude jaar een gevoelige knauw. Vlammen sloegen toe in de voormalige Luxor-bioscoop. Ooit een icoon van Nijmeegse wederopbouw. Een markante hoeksteen van Plein 1944.

De brandweer was met meer dan vier spuitgasten uitgerukt. Het is ongetwijfeld aan hun inzet te danken dat het vuur beperkt bleef tot de voormalige Studiozaal. Deskundigen achten herstel niet uitgesloten.

Voor de eigenaar van de Nijmeegse binnenstad is dat een troostrijke gedachte. Rond het ontheemde pand deinde al jaren ergernis. Zo hingen er zelfs plakkaten die verwezen naar de verwoesting in 1944. Huisbaas Hendriks oogstte hoon, maar lijkt nu uit de brand. Er gloort hoop voor 2019.

Janus van Traa

 


KWELGEEST


 

Wat is Mariken zonder Moenen? Een boerentrut uit Balgoy. Pas als de duivel haar verleidt krijgt het verhaal. Met die donjon is het niet anders. Zonder verhaal was het een lege dop. Dat breekt Nijmegen nu op.

Als die toren nou meteen groots als historisch museum verkocht was, had het nog kunnen verleiden. Zie de Bastei. Het rijke verhaal van de stad mocht voor miljoenen wel ondergronds verstopt worden maar niet fier er bovenop.

Nijmegen heeft het net niet. Zelfs Mariken houdt het voor gezien. Ons rest Moenen. Een groene kwelgeest de voorkomt dat de stad gedurfd boven het maaiveld uitsteekt. Zoals dat grasveld op de Waalkade straks niet verleidt. Ik begrijp Mariken.

Janus van Traa

 

LAUW BAD

 

Net toen ik ouderwets wilde gaan nuilen over het desolate aanzien van de Grote Markt las ik: “Nijmegen is een oase. Overal groen, waarachter zich bijna vorstelijke huizen verschuilen in een atmosfeer van rust en vrede.”....

"De stad is een juweel met enige echte oude gebouwen zonder buitengewone schoonheid, maar met uiterste zorg onderhouden en in levendige straten.”....

“Overal het beeld van gelukkige welvaart; een kleinhandel meer dan voldoende voor gegoede inwoners. Iedereen schijnt van zijn voldane wensen te genieten en het geheel maakt de indruk van een lauw bad.” (Uit de Brusselse Cronique van 6 juni 1895)

Mark Enneken


 


REDDENDE ENGEL 

 


Zelden ontving Maria meer lof dan bij haar intrede in het Valkhofmuseum. Uit een gordijn van publicitaire wierook treedt een matrone tevoorschijn die geroepen is om die kreperende uitstalkast op het Kelfkensbos te redden. Dit moet je zien, roepen kenners in koor. 

De tentoonstelling is dan ook gelikt. Een hoogmis aan miniatuurkunst in het kielzog van de gevierde Nijmeegse schilder Maelwael. Een beetje kunstliefhebber slaat dan een kruisteken, maar ik val niet in katzwijm. Wat bedaagd allemaal. Ook Gelre kent barbaren. 

Onze kunstkerk worstelt met stoffige beeldvorming door een verkeerde naam en nu dit. Maria mag dan even voor reddende engel spelen, maar wat is de erfenis? Met name een Nijmeegs museum moet meer dan bedaagd behagen. Ik voel me als een vloek in een gebedenboek. Mea Culpa. 

Janus van Traa

 

VIERING IN ALFA-STAD

 

                          Molenstraat september 1944

De stad worstelt met eigen verjaardagen. Geen mens weet wanneer Nijmegen geboren werd. Zeg maar 2000 jaar geleden, zeiden ze een paar jaar geleden. Feestje ..... een halve eeuw nadat de 1850ste verjaardag uitbundig werd gevierd. Dit is nooit een beta-stad geweest.

Wanneer werd Nijmegen bevrijd? Thuis, in Oost, hingen ze op 17 september 1944 de vlag uit toen Duitsers de benen namen. Toch zou het nog dagen duren voordat ook de binnenstad bevrijd werd waarmee tegelijk de ellende van een deels verlaten frontstad begon.

Vandaag, 20 september, wappert de driekleur in alle windrichtingen van de Stevenstoren, maar feest is het niet. We herdenken de even dramatische als dubieuze Amerikaanse oversteek van de Waal en dat is het dan zo ongeveer. En dat in een alfa-stad. Het wachten is op 5 mei.

Janus van Traa

 

FLUT VOOR DE KRANT

 

Het was ten tijde van de roerige Piersondagen dat ik de witkwast greep om lucht te geven aan mijn gemoed. "Wij eisen rust" kalkte ik op het stadhuis. Het kostte me enkele uren cel en 250 gulden voor iets wat nu voor subsidie in aanmerking komt. Te vroeg geboren.

Bovendien zweeg de krant het dood. Wat toen flut was, is nu journalistieke cult maar daarom niet minder banaal. Mijn hartenkreet hield nog geen halve dag stand, terwijl een bevlekte brugpijler jaren overleeft. Politiek, heet dat.

Naar verluidt staat er actie op stapel om het geklieder een monumentale status te verlenen. Zoals dat ME-mannetje van de Pierson. Het GroenLinkse dekenaat zint op maatregelen om te voorkomen dat de boodschap bij hoog water aan het oog onttrokken wordt. Leuk voor de krant.

Janus van Traa

 

POT BIEDT HOOP

 

De stad heeft veel kinderen verloren. Of beter: verdonkeremaand, gesloopt, weggemoffeld. In de verhalen van opa rijst het oude Nijmegen gelijk een parel uit de Waal op. Nostalgie daagt uit. Een kans op hergeboorte van verdwenen schoonheid.

Neem die ketelmuziek die sinds kort terzijde het Arsenaal klinkt. Weggerukt van de Doddendaal kreeg een artistieke koffiepot hier nieuw leven. Er is nog hoop. Ooit bekroonde een imposante glazen compositie van Terwindt de poort van het Arsenaal, maar terugkeer lijkt nakend.

En als we een beetje willen komt op de kade ook het Medaillon terug en bij het Plein de Scherf. In het kielzog van de retro-golf gloort de omhelzing van verloren zonen. Die paal van Quack wees de weg. De donjon is nog niet van tafel.

Janus van Traa

 

PRONKEN IN ROME

 

De stad pronkt graag met haar ouderdom. De paplepel is hier Romeins. Toen geleerde wroeters in de jaren vijftig ontdekten dat keizer Trajanus het vlekje aan de Waal zijn familienaam schonk, was Nijmegen te klein en doopte zichzelf Ulpia Noviomagus. Dat vierden we in 1955 uitbundig.

 Omdat vrijwel alles wat aan Rome herinnert grondig is opgeruimd, werd er een bronzen masker gemaakt dat in die dagen plots boven Waalwater kwam. Noviomagus stond paf. Als we daar onze Ulpias Trajanus niet hebben. Een 'toevallig' godsgeschenk als bewijs.   

 Hoewel de herkomst een mysterie was, werd het meteen verheven tot beeldmerk van de oudste stad. Het Nijmeegse pronkstuk was de afgelopen tijd zelfs prominent te zien op een grote Trajanus-expositie in Rome zelf. Weliswaar voorzien van een vraagteken, maar juist dat intrigeert. Nijmegen heeft meer dan één raadsel.

Janus van Traa 

GROTE DROOGTE

 

Daags nadat de stad onder groen bewind kwam, trad de grote droogte in. Dat krijg je van zo'n links college-akkoord. Van de Stadswaard weten we dat je de natuur zijn gang moet laten gaan, maar daar denkt de nieuwe vroedschap anders over.

“Nijmegen moet worden ingericht voor een ander klimaat”, dicteert het groene spoorboekje. Sindsdien vergeelt Green Capital. Transitie gaat niet vanzelf. 

Je ziet de burgemeester CO2 zweten als hij de koning in het verdorde Ooijse struweel vergeefs poogt te verklaren waarom Nijmegen Europa's groenste is, maar provinciaal pas op de 14de plaats komt. Zelfs na Arnhem. Maar dat is dan ook geen Summer Capital waar ze het over een week niet langer  droog houden.

Janus van Traa

 

TERRAS ALS BALSEMIEN

 

Terrassen zijn gelijk balsemien. Overal schieten ze uit de grond. De binnenstad als kroeg. Nijmegen kent intussen meer terrasstoelen dan het Valkhofmuseum aan euro's tekort komt. De mens loert liever naar mensen dan naar kunst.

De lokale terrascultuur ontbeert kunstzin. Terrassen worden in elkaar geflanst met afvalhout, afgedekt met een allegaartje aan tentdoek en volgeplempt met stoelen. Het publieke domein is verworden tot een dorstige uitdragerij van spijs en drank. Een slalombaan voor voetgangers.

En waar de straat krap wordt, zoekt de kroegbaas het hogerop. Rooftop, heet dat. Bastei en Nimma wezen La Place de weg naar boven. Op het dak van het oude V&D wordt momenteel hard gesleuteld aan een groot buitenterras. De balsemien wordt hoog; de spoeling dun.

Janus van Traa

 

VET GROEN

 

Niet nuilen”, galmde het over de Spiegel Waal. Op zo'n moment word ik overweldigd door een uiterst chauvinistisch Nimweegs gemoed. Heerlijk. Naarmate de pater op het Hok harder verkondigde dat iets niet mag, werd het genot vetter. Vraag mij het nuilen achterwege te laten en ik ga er likkebaardend  voor zitten. 

De oproep klonk tijdens een gratis concert waarmee Green Capital alle schuldgevoel over de bouw van een dwaas hok op het Kelfkensbosch af wilde kopen. Ammehoela. Het volk mocht op kil beton slechts het decor vormen voor groene bobo's die op aangesleepte stoelen vet vooraan zaten. 

De afgelopen jaren zijn voor tonnen de vreemdste fratsen uitgehaald om Green Capital te worden. En nu Nijmegen het onopgemerkt is, bleek 1.2 miljoen niet genoeg om de groene lobby in het eigen vet gaar te laten smoren. Hoogtepunt van alle vertoon was deze week de haringparty ten stadhuize. De groene haring was lekker vet, heette het. Nou en? Groen mag vet zijn. Niet nuilen.

 Janus van Traa

 

EN DE BUS DENDERT VOORT

 

Het was in de dagen dat Bruls nog raadslid moest worden. Voor het eerst viel het 'B-woord'. “Mijnheer de voorzitter, voor ons is 'B' moeilijk te verteren.” In de raadszaal kon je de bus in de Burchtstraat horen brommen. Bom onder stadsbestuur, kopte de krant. Volgens een andere piskijker betrof  'B' een splijtzwam. De stad hield de adem in.

Er volgde nadere studie en extern advies, maar 'B' bleef code rood. “Mevrouw de voorzitter, 'B' is onacceptabel.” Na schorsing lag er een motie van ongenoegen. Een klapstuk, oordeelde het lokale sufferdje. Andermaal wankelde de vroedschap, waarop het 'B-woord' tot na de verkiezingen werd uitgesteld.

Middenstanders mekkerden en bejaarden bromden. Het B-woord was aan het volk en toen bleek 'B' geen klapstuk maar een hete sudderlap. “Voorzitter, zo kan het niet langer”, oreerden ze nog voor de Grote Markt naar vis ging ruiken en Bruls de baas werd. 'B' werd andermaal over de kiezer heen getild. Voorlopig blijft  'B' door het stadshart denderen. De verkiezingen zijn op 21 maart.

Janus van Traa

 

ARNHEM-NIJMEGEN

 

Het fraaiste van het gemeentemuseum Arnhem is het panoramavenster. Een weids tableau met het profiel van Nijmegen als bekroning. Steeds als ik er sta overvalt me de drang derwaarts te gaan. Weg van dat kakkerige Arnhem. Dat Gelderse Haagje dat cultureel graag voor hoofdstad speelt maar niet veel verder komt dan enige basse couture.

De rijkdom van Arnhem bestaat uit de nabijheid van Nijmegen. Bruisend, dwars, alternatief. Niet vreemd dat de politieke cultuurpausen van Rijn, Waal en SP aan de vooravond van de verkiezingen bij elkaar in bed kruipen. Ze vullen elkaar aan in de wetenschap dat ze geld tekort komen voor hun metropolitische ambities. Maar hoe verkoopt de SP dat aan de gewone Gelderlander.

Voor De Gelderlander in Nijmegen bestaat Arnhem niet en omgekeerd. Zelden lees je in die krant iets over Arnhemse lotgevallen. Of het moet voetbal betreffen. En dan is de boot aan. Alsof Arnhem kan helpen dat Vitesse er speelt. Maar daarover reppen die wethouders niet wat samenwerking betreft.

Janus van Traa 

 


 

BETAALDE BOODSCHAP

 


 

W A S - I S  (door Herman Hundis)

 

Augustijnenstraat-Hezelstraat


 


*)  Aangesloten bij de Nijmeegse vereniging voor digitale huisvlijt (reg.nr. 43-H5) 

markenneken@gmail.com

 

244295

GRAT