ONREGELMATIGE  UITGAVE  VAN  DE  ONAFHANKELIJKE  MAATSCHAP  TER  BEVORDERING VAN HET  "NUILEN"  ALS  NIMWEEGSE  HEBBELIJKHEID

 DE  VERKLEURDE   DOOS  

Waalkade 1870. Stoomboten (pakketschepen) liggen aangemeerd. Sinds 1823 onderhielden die lijndiensten naar Rotterdam en Keulen. Rechts ligt de Oude Kraan die in 1881 werd afgebroken. 

Het Meertje (rechts) in 1872. De vesting Nijmegen ligt nog binnen de wallen die wee jaar later geslecht mochten worden. In het midden pront de Belvédere , een verdedigingstoren die in 1646 werd uitgebouwd tot speelhuis voor notabelen.

Van Schaeck Mathonsingel in 1925. Op achtergrond het oude, in de oorlos verwoeste station.

In 1935  bereikte de boog van  de Waalbrug de hoogste stand (60 meter +NAP). Iconische foto met de bouwers van wat toen Europa's grootste overspanning was.

Waalhaven begin vorige eeuw.  Vaag op achtergrond Stevenstoren (links) en kerktoren Augustijnenstraat.

Molenstraat 1872. Midden het gesloopte Burgergasthuis (nu Molenpoort). Links nog net zichtbaar dak gesloopte Broerstraatskerk met daarvoor verwoeste torentje van sigarenmagazijn Noviomagum aan Korte Molenstraat.

Een van de oudste Nijmeegse foto's. De Oude Haven (nu labyrinth eo) in 1860. Haven gedempt 1880. Dan verdwijnt ook Hubertusmolen op de Rode Toren (rechts). Boddelpoort links gesloopt in 1909. 

Walmuur met havenmolen (Huberusmolen) 1874, nu Nieuwe Markt-Bottelstraat. Links de Jacobsgracht, rechts voor de muur de lijnbaan voor touwslagers..